Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

A fokozott tűzveszély idejére vonatkozó nyilatkozat - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 09.07.2024

A fokozott tűzveszély idejére vonatkozó nyilatkozat

A dunaszerdahelyi Tűzoltóság és a műszaki mentőszolgálat Dunaszedahely a tűzmegelőzésről szóló rendelete értelmében

2024. július 9-étől

egészen a visszavonásig járásunkban kihirdeti a fokozott tűzveszélyt. Ennek értelmében a lakosság köteles fokozottan odafigyelni a tűzbiztonsági előírások betartására.

tilos:
– a fokozott tűzveszély által érintett területeken dohányozni, égő vagy parázsló tárgyakat eldobni, valamint tilos a nyílt láng használata is,
– tilos kiégetni az aljnövényzetet valamint fokozott tűzveszély által érintett területeken tüzet rakni.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Dunajská Streda

od 09. 07. 2024 od 15.00 hod. do odvolania

v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >