Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História

Obec je doložená z roku 1215 ako Corcha, z roku 1231 ako Korosa, z roku 1240 ako tres ville Caracha, z roku 1243 ako Karasha, z roku 1248 ako Karchan, z roku 1253 ako Karcsa, Karcha, z roku 1349 Kyralfaia, z roku 1353 Keralifiakarcha, z roku 1927 Kráľovičove Korčany, z roku 1948 Kráľovičove Kračany, maďarsky Királyfiakarcsa.

Etreove Kračany : je doložená z roku 1256 Villa Karacha, que est Egeruch, z roku 1357 Etherehkarcha, z roku 1470 Ethrekarcha, Ethrefalwa, z roku 1927 Etreove Korčany; maďarsky Etrekarcsa.

Jastrabie Kračany : je doložená z roku 1326 Solumus, Solyumus, z roku 1927 Jastrabie Korčany, maďarsky Solymoskarcsa.

Kľučiarove Kračany : je doložená z roku 1277 Olkulchar, z roku 1322 Gutakarchsa, z roku 1508 Gwthakarcha a. n. Kwlcharkarcha, z roku 1927 Klučiarove Korčany; maďarsky Kulcsárkarcsa.

Lesné Kračany : je doložená z roku 1306 Eredewhathkarcha, z roku 1927 Lesné Korčany, maďarsky Erdőhátkarcsa, Erdőhátdamazérkarcsa.

Na území obce Kračany, doloženej z roku 1215, vzniklo niekoľko obcí zemanského charakteru (už z roku 1240 je doklad na 3). Prvý doklad o jestvovaní Kráľovičovich Kračian je z roku 1349. Obec mala poľnohospodársky ráz. V roku 1828 mala 30 domov a 220 obyvateľov. V rokoch 1938-45 bola pripojená k Maďarsku. V roku 1940 k nej pripojili susedné obce.

Etreove Kračany : Obec sa spomína z roku 1256. V roku 1828 mala 47 domov a 341 obyvateľov. Zanikla v roku 1940.

Jastrabie Kračany : Doklad o obci je z roku 1326. V roku 1828 mala 15 domov a 109 obyvateľov. Zanikla v roku 1940.

Kľučiarove Kračany : Obec sa spomína z roku 1277. V roku 1828 mala 18 domov a 132 obyvateľov. Zanikla v roku 1940

Lesné Kračany : Prvý doklad o obci je z roku 1306. V roku 1828 mala 18 domov a 125 obyvateľov. V roku 1940 zanikla.

Pamiatky

Kľučiarove Kračany : Kostol rímsko-katolícky klasicistický z roku 1840
Lesné Kračany: Kaštieľ klasicistický z roku 1830

Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, 2.časť