Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.kralovicovekracany.sk spravuje Obec Kráľovičove Kračany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kráľovičove Kračany

Adresa:
Obecný úrad Kráľovičove Kračany
Kráľovičove Kračany 109
930 03 Kráľovičove Kračany

IČO: 00305529

Samosprávny kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Región: Podunajsko
Počet obyvateľov: 1050
Rozloha: 1327 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1215

Všeobecné informácie: kral.kracany@nextra.sk
Podateľňa: kral.kracany@nextra.sk
Starosta: kral.kracany@nextra.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kralovicovekracany.sk

Sekretariát: 
Tel.:
  +421 31 551 42 75

Mobil: +421 917 875 197

E-mail: kral.kracany@nextra.sk

Kompetencie:
Obec Kráľovičove Kračany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kráľovičove Kračany je zriadený na Miestnom úrade vDunajskej Strede 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk